Աշխատակազմ

Գոռ Սարգսյան
ԵՊԼՀ ԿԻ տնօրեն
Վան Չանծուէն
ԵՊԼՀ ԿԻ չինական կողմի տնօրեն
Լիլիթ Հակոբյան
ԵՊԼՀ ԿԻ ուսումնական մասի վարիչ
Ամալյա Գեովշանյան
ԵՊԼՀ ԿԻ ուսումնական գծով համակարգող