2019թ.-ի դեկտեմբերի 17-ին անցկացվեց դասախոսություն ԵՊՀ-ում կալիգրաֆիայի վերաբերյալ